Teknillinen korkeakoulu - Systeemitekniikka Teknillinen korkeakoulu - Systeemitekniikka

Verkko-opetus

AS-74.1102: Säätötekniikan matematiikan etäopetus

Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot -verkkokurssin opetusmateriaali materiaali koostuu teoria-, harjoitustehtävä- ja demonstraatio-osuuksista. Jokaisen teoriaosuuden lopussa on monivalintakysymyksiä, joiden avulla opiskelija voi mitata oppimistaan. Vastaukset kysymyksiin saa välittömästi, ja jos jokin vastaus on väärä, opiskelijalle kerrotaan miksi näin on.

Säätötekniikan perusteiden verkko-opetus

Analoginen säätö on säätötekniikan peruskurssi, jolle osallistuu vuosittain noin 200 opiskelijaa. Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot -kurssin tapaan myös analogista säätöä on mahdollista opiskella verkossa. Verkkokurssit ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun opiskelija ei pääse osallistumaan luennolle tai harjoituksiin, sekä tenttiä varten opiskeltaessa. Verkkokurssin rakenne on vastaava kuin luennoitavan kurssin. Kurssin kaikki materiaali löytyy verkosta hyvin jäsenneltynä, ja opetettavia asioita on havainnollistettu visualisoinnin keinoin. Oppimista on mahdollista testata verkkokurssin aikana interaktiivisilla tehtävillä.

Analogisen säädön jälkeen opiskelijat suorittavat digitaalisen säädön kurssin, jolla perehdytään diskreettien järjestelmien ominaisuuksiin ja analyysiin. Myös tämän kurssin materiaali löytyy verkosta.